Süt Dişleri Neden Daha Kolay Çürür?

27 Mayıs 2020 by dentalis
süt-dişleri-neden-daha-çabuk-çürür.jpg

Süt ve daimi dişlerin mine yapıları farklıdır. Süt dişi minesinde organik içerik daimi diş minesine göre daha fazladır. Bir oranlama yaparsak sürekli diş minesinin %98’ini, süt dişi minesinin ise  %92-93’ünü inorganik yapı elemanları (kalsiyum, fosfat, hidroksiapatit gibi) oluşturur (White ve ark., 2001). Ayrıca süt dişi minesinin oluşum süresi de daha kısadır  (daimi dişin yaklaşık yarısı kadar) bu nedenle süt dişi minesinin kalınlığı daimi dişten azdır. Dolayısıyla süt dişi minesi daimi diş minesine göre daha kırılgandır ve çürük dentine daha hızlı ilerler (Thaveesangpanich ve ark., 2005a).

Bu yapısal farka çocuklarda ağız hijyeni alışkanlıklarının az olması, fırçalama etkinliğinin yetersizliği, kötü beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlıklar da eklenirse süt dişleri kolayca çürüyebilirler.