Romatizmal Hastalıklarda Diş Tedavileri

4 Mayıs 2020 by dentalis

Romatizmal hastalıklar, eklem ve eklem çevresindeki dokuların tutulumuyla ilgili kas-iskelet sistemi bozukluklarıdır. Romatizmal hastalıklarda ağız mukozasında belirtiler verebilir. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ve etkileşimleri, hastalıkların ağız mukozası ve çene eklemlerindeki tutulumları diş hekimleri açısından önemlidir. Örneğin romatoid artit de hastalar genellikle asetilsalisilik asit (ASA) ve non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD) kullanırlar. Bu ilaçların dozları normalden fazladır.

Özellikle ASA (Aspirin vb) kullanan hastalarda kanamalı diş tedavileri öncesinde ilaç dozunun ayarlanması ya da birkaç gün ilacın bırakılması gerekebilir. Bunun dışında metotreksat kullanan hastalarda ilaç kaynaklı hepatit ve pansitopeni komplikasyonu olabileceği için yakın zaman tam kan sayımı ve karaciğer fonksiyon testleri istenebilir. Ayrıca bu ilaç ağız mukozasında ve dilde atrofiye (Atrofi hücre azlığı ve hücre hacminin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir) neden olabilir. Ayrıca hidroksiklorokin ve klorokin, ayrıca altın preparatları, romatoid artrit tedavisinde kullanılan etkili ilaçlardandır. Altın preparatları çoğu hastada kemik iliği supresyonu, nefropati, stomatitis, tat değişikliği ve döküntülere neden olur.

Kortikosteroid (kortizon) kullanan hastalarda adrenal supresyon hatırlanmalı ve buna karşı önlemler alınmalıdır. Bunun için de işlemler kısa tutulmalı ve stres elimine edilmelidir. Bu hastalarda enfeksiyonlara karşı eğilim artmış olabilir ve bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonları gelişebilir. Bunun için bakteriyemi riskinin bulunduğu vakalarda antibiyotik proflaksisi uygulanmalıdır.