Kişisel Verileri Koruma Kanunu Metni

DENTALİS – ÇEREZ POLİTİKASI

GİRİŞ

İşbu Dentalis – Çerez Politikası (“Çerez Politikası”); Kızılırmak Mahallesi 1426. Cadde No: 24/B Çukurambar Çankaya/Ankara adresinde kain, 2920600020 VKN ile faaliyet gösteren Dentalis Genel Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’ne (“Dentalis”) ait “dentalisankara.com” alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ziyaretçilerinin çerezler yoluyla işlenen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Dentalis ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun şekilde, Dentalis faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenecektir.

 • Tanımlar

İşbu Çerez Politikası’nda kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’nda yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’nda öngörülen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK madde 4 uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun şekilde, veri sorumlusu Dentalis tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 • Çerez Nedir ?

Çerez, İnternet Sitesi’ndeki ziyaretçi aktiviteleri hakkında bilgiye erişme, analiz yapma ve İnternet Sitesi’nin uyumlu çalışması adına veri toplama amacıyla kullanılabilecek küçük metin dosyasıdır. Önemle belirtmek gerekir ki çerezler, ziyaretçi cihazlarında depolanmış dosyalara dair bilgi toplamazlar. Halihazırda ziyaretçinin çerezleri kabul etmesi halinde ziyaretçi cihazına yerleştirilen çerezler marifetiyle veya ziyaretçinin daha önce İnternet Sitesi’ni ziyaret etmesi ve bu çerezlere onay vermesi halinde işbu Çerez Politikası’na konu çerezler kullanılabilir. İnternet Sitesi’ni kullanmak için çerez kullanımı zorunlu olmamakla birlikte ziyaretçi, tarayıcı vasıtasıyla çerezleri engelleyebilir ve/veya kişiselleştirebilir. Ancak çerezlerin engellenmesi halinde İnternet Sitesi’nin birtakım özelliklerinden ziyaretçi yararlanamayacaktır. Yine tarayıcı ayarlarına bağlı olarak işbu çerezler otomatik olarak silinmeyebilir; nitekim Çerez Politikası’nda detaylandırıldığı üzere çerezlerin nerede saklandığı ve nasıl silinebileceğini belirlemek adına ziyaretçinin tarayıcı ayarlarını kontrol etmesi büyük öneme sahiptir.

Bunlarla sınırlı olmamak üzere çerezlere benzer amaçlarla kullanılan birtakım teknolojiler de İnternet Sitesi’nde bulunmaktadır. Bunlar: bir web sitesine yerleştirilen ve bir sayfanın görüntülendiğini gösteren şeffaf grafiksel imgelerden olan piksel etiketleri; IDFA, advertising ID gibi enstrümanlar aracılığıyla bir mobil cihazın kullanımına ilişkin bilgilerin üçüncü kişi ortamlarında depolanmasına yarayan mobil cihaz tanımlayıcıları; İnternet Sitesi veya mobil cihazların kodlara çeşitli yöntemlerle eklenen bazı hazır kodlar aracılığıyla çalışan ve bu kodlar sayesinde kullanıcıların İnternet Sitesi veya mobil cihazdaki hareketlerini raporlayan, anlamlandıran, depolayan program ve/veya ürünlerden olan segmentasyon/raporlama ürünleridir.

 • Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

 

 1. Zorunlu Çerezler                         : Bu tip çerezler İnternet Sitesi’nin usulüne uygun şekilde
  çalışması için gerekli olan çerezlerdir. İnternet Sitesi’nin bir
  şekilde faaliyetlerine devam etmesi ve İnternet Sitesi’nin
  soruna mahal vermeksizin sürdürülebilmesi adına bu tip
  çerezlerin kullanılması zorunludur. Bu tip çerezler ziyaretçiye
  pazarlama yapılması, ziyaretçinin internette nerede
  olduğunun hatırlanması veya ziyaretçinin takibi amacıyla veri
  Bu tip çerezler vasıtasıyla toplanan verilerin
  İnternet Sitesi’nde kullanılması ve korunması gerekli
  olduğundan zorunlu çerezlerin devre dışı bırakılması mümkün
  değildir.

 

 1. Analitik Çerezler : Bu tip çerezler ziyaretçilerin tanımlanmasına, analitik
  amaçlarla sayılmasına ve İnternet Sitesi kullanılırken nasıl
  hareket edildiğinin belirlenmesine imkan sağlayan çerezlerdir.
  İşbu çerezler İnternet Sitesi’nin çalışma usulünün
  geliştirilmesine yardımcı oldukları gibi ziyaretçilerin aradıklarını
  kolaylıkla bulmalarına fayda sağlarlar. 
 2. Fonksiyonel Çerezler : Bu tip çerezler İnternet Sitesi’nin yeniden ziyaret edilmesi
  halinde ziyaretçiyi tanımak amacıyla kullanılır. İşbu çerezler
  İnternet Sitesi’nin ziyaretçi özelinde kişiselleştirilmesine ve
  buna bağlı olarak ziyaretçi tercihlerini hatırlatmaya yardımcı

 

 1. Pazarlama Çerezleri : Bu tip çerezler ziyaretçiye ve ziyaretçinin ilgi alanlarına yakın
  olan içerikleri ve kampanyaları sunma hususunda fayda
  sağlayabilecekleri gibi hedefli reklamlar sunmak veya bir
  reklamın görüntülenme sayısını kısıtlama amacıyla
  kullanılabilirler.

İnternet Sitesi içerisinde kullanılan çerezler ve bunların kullanım amaçları hakkında kapsamlı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

Çerez TürüÇerez AdıKaynak                  AmaçSaklama Süresi
Performans_gaGoogle AnalyticsBu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından ziyaretçi ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve İnternet Sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.540 Gün
Analitik_gcl_auGoogle AnalyticsBu tanımlama bilgisi, Google Adhense tarafından web sitelerinde hizmetlerinden yararlanarak reklam verimliliğini denemek için kullanılmaktadır.540 Gün
AnalitikNIDGoogle Analyticsİnternet Sitesi’ne yerleştirilmiş Youtube videolarını oynatmak için kullanılır6 Ay
Analitik_gat_UAGoogle AnalyticsGoogle tarafından web Sitesinin yoğun ziyaret edildiği zamanlarda kullanıcının talep oranının kısıtlanması için kullanılır.1 Dakika
Analitik_gidGoogle AnalyticsGoogle tarafından ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni nasıl kullandığına ilişkin bilgileri depolamak için kullanılır.1 Gün
AnalitikIDEGoogle AnalyticsGoogle tarafından gerçek zamanlı analitik teklifi verisi için kullanılır.2 Sene
Analitik1p_jargoogle.comZiyaretçinin İnternet Sitesi’ni nasıl kullandığına ve kullanıcının İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği analitiklere ilişkin bilgileri yürütür.1 Ay
AnalitikANIDgoogle.comİnternet Sitesi’nde sunulan ve Google tarafından depolanın analitikler için kullanılır.2 Sene
Analitik_Secure-3PAPISIDgoogle.comYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş analitikler göstermek için İnternet Sitesi ziyaretçilerinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.2 Sene
Analitik_Secure-3PSIDgoogle.comYeniden hedefleme yoluyla alakalı ve kişiselleştirilmiş analitikler göstermek için İnternet Sitesi ziyaretçisi ilgi alanlarının bir profilini oluşturur.2 Sene
Analitik_Secure-3PSIDCCgoogle.comZiyaretçi tercihlerini tutmak ve güvenliğini sağlamak için kullanılır1 Yıl
Fonksiyonelpll_languagePolylangZiyaretçi tarafından seçilen dili hatırlamak için kullanılır1 Yıl
Pazarlamatest_cookiedoubleclick.netZiyaretçi tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için kullanılır.15 Dakika
PazarlamaPREFYoutubeZiyaretçinin tercih ettiği sayfa yapılandırması ve otomatik oynatma, içeriği karıştırma ve oynatıcı boyutu benzer oynatma tercihleri gibi bilgileri saklamak için kullanılır.1 Yıl
Pazarlamavisitor_info1_liveYoutubeZiyaretçinin kullanıcı band genişliğinin belirlenmesi adına kullanılır.240 Gün
AnalitikYSCYoutubeGömülü videoların görüntülenmelerini izlemek için kullanılır.Oturum Süresince

 

Bunlarla sınırlı olmamak üzere ziyaretçiler; İnternet Sitesi üzerinden Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, WhatsApp ve sair sosyal ağlarda paylaşım sağlayabilirler. Bahsi geçen sosyal ağların topladığı verilerin içeriği ve kapsamı ilgili sosyal ağlar tarafından belirlendiğinden mütevellit Dentalis işbu ağlar nezdinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ziyaretçilerin bahse konu sosyal ağlar aracılığıyla toplanan verilerin işlenme şartları bakımından ilgili sosyal ağın veri koruma politikasını kontrol ederek gerekli düzenlemeleri yapmaları gerekir.

 • Çerezlerin Devre Dışı Bırakılması ve Silinmesi

Ziyaretçiler; tarayıcılarında bulunan ayarı etkinleştirerek çerezlerin tamamı veya bir kısmını devre dışı bırakabilirler. Ancak ziyaretçilerin tarayıcı ayarlarının kullanılması zaruri olanlar dahil tüm çerezleri devre dışı bırakmaları halinde ziyaretçiler İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir kısmına erişemeyeceklerdir. Önemle belirtmek gerekir ki bir çerezin veya çerez kategorisinin devre dışı bırakılması çerezi ziyaretçi cihazından silmez. Bu işlemin ziyaretçi tarayıcısı marifetiyle ayrıca yapılması gerekir.

Çerez ayarlarında değişiklik yapmak isteyen ziyaretçilerin tarayıcılarında bulunan “seçenekler” veya “tercihler” bölümünü incelemeleri gerekmektedir. Daha fazla bilgi için internet explorer, firefox, chrome, android, safari, iOS başta olmak üzere muhtelif tarayıcıların “yardım” seçeneğinin incelenmesi oldukça önemlidir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Dentalis, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’nda öngörülen düzenlemelere uygun şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta veya aşağıda yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Veri Sahibi’nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz;

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere;
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla avukatlar da dâhil ilgili yargı makamlarına; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK madde 8 ve madde 9’da belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.
 • Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; İnternet Sitesi’ne giriş yapmanız halinde otomatik yollarla elde edilebilmektedir. Söz konusu kişisel verilerinizin Dentalis tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler KVKK madde 5/2/a, 5/2/c, 5/2/ç, 5/2/e ve 5/2/f ile madde 6/3de belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde Dentalis tarafından toplanmaktadır.

 • Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi, veri sorumlusu olarak hareket eden Dentalis’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; KVKK madde 7’de belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK madde 11/d ve madde 11/e uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafınızca yapılacak başvurularda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, elektronik ise e-imza veya mobil imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakların kullanılması adına ilgili hakka ilişkin açıklamayı içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmekle, ilgili bilgi ve belgeleri başvuruya eklemekle yükümlüdür.

Bahsi geçen başvurular;

 • Dentalis’in “Kızılırmak Mahallesi 1426. Cadde No: 24/B Çukurambar Çankaya/Ankara” adresine bizzat, elden, yazılı olarak,
 • Dentalis’e ait “ _____________________ ” KEP adresine,
 • Noterlikler marifetiyle Dentalis’in “Kızılırmak Mahallesi 1426. Cadde No: 24/B Çukurambar Çankaya/Ankara” adresine talep göndermek suretiyle,
 • Dentalis’e daha önce bildirilen ve Dentalis’in sisteminde kayıtlı bulunan e-posta marifetiyle “_____________________ ” e-posta adresine yapılabilir.