DENTALİS

BLOG
1 Nisan 2020 dentalisGenel

Karbonhidrat ağırlıklı gıda tüketilmesine rağmen çürük oluşumunun yüksek olmadığı durumlarda bu durum tüketilen karbonhidratların rafine edilmemiş olmasına ve bitkilerin içerisindeki koruyucu faktörlere bağlanmıştır. Bu faktörler organik fosfatlar, inorganik fosfatlar, polifenolik komponentlerdir. Organik fosfatlar minede koruyucu bir bariyer oluşturarak, inorganik fosfatlar ise remineralizasyonu teşvik edici iyonları mine yüzeyine sunarak bu etkilerini gösteririler.

 

Bitkisel kaynaklı çeşitli yiyecek ve içeceklerde bulunan ve dişler üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülen bir diğer madde de tanindir. Tanin: polifenolik yapılar ile aminoasit ve alkoloidler gibi organik komponentleri içeren bir bileşiktir. Meyvelerin olgunlaşmasında etkindir. Tanin içeren bazı yiyecek ve içecekler şunlardır; kahve, bira, meyve suları, çay, meyveler, çikolata, fıstık, tarçın .

 

Lifli gıda maddelerinin de çürükten koruduğu ve dolaylı olarak remineralizasyonu sağladığı bilinen bir gerçektir. Bu etkiyi mekanik temizliğe yardımcı olarak ve fazla çiğnendikleri için tükürük akışını artırarak sağlarlar.

 29 Mart 2020 dentalisGenel
  • Sütün yapısında Ca ve P miktarı yüksektir. Bu yüzden HAP’a oranla bu iyonlara daha doygundur. Sütten plak sıvısına geçen Ca ve P iyonları remineralizasyonu teşvik eder (Levine, 2001).
  • Kazein partikülleri kararlı yapıdaki Ca-P komplekslerinin oluşumunu sağlar (Jenkins ve Ferguson, 1966).
  • Süt kalsiyum, fosfor, yağ, vitaminler ve kazein gibi çürük önleyici bileşenlerin yanı sıra, %5 oranında laktoz da içerir. Ancak, sütteki Ca ve P düzeyi laktozun oluşturduğu asitleri tamponlamak için yeterlidir (Reynolds ve Johnson, 1981).
  • Diş yüzeyine tutunan süt proteinleri koruyucu bir tabaka oluşturarak demineralizasyonu önler (Levine, 2001).

 

WHO’nun 2003 yılında yayımladığı diyet raporunda dişler için yaralı bir içecek olarak gösterilmiştir. Anne sütünün bir çok olumlu özelliği gibi diş çürüklerini azaltma üzerine de olumlu etkileri bulunmaktadır.