DENTALİS

BLOG
30 Mart 2020 dentalisGenel

Peynir yoğun Ca içeriğinin yanı sıra CPP-ACP nanokompleksi de içermektedir. Bu içerik peynirin remineralizasyon yani diş minesini yenileme ve besleme potansiyelini artırmaktadır (Moynihan, 2007).

Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermentasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür. Fermentasyon sütün mineral içeriğini çok az etkilemektedir. Sütten çok daha yüksek oranda protein, kalsiyum ve fosfat içermektedir. Dahası sütle karşılaştırıldığında daha düşük olan pH’sından dolayı yoğurttaki Ca daha çok iyonik formda bulunmaktadır  (Ferrazzano, 2008).

 

 

Süt ve süt ürünlerinin günlük tüketimlerinin diş çürükleri üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada, 3 yaşındaki 2058 çocuk 3 gruba ayrılmış ve gruplara yoğurt, süt, tereyağlı ekmek ve peynir, günlük tüketim miktarları düşük, orta ve yüksek olacak şekilde yedirilmiştir. Çalışmanın sonucunda yoğurtla karşılaştırıldıklarında diğer ürünlerin çürük önleyici niteliklerinin daha az olduğu, yoğurt tüketimindeki artışın diş çürüklerinin önlenmesinde etkili olacağı ancak konuyla ilgili daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir (Tanaka, 2010).

Kefir, çok eski yıllardan beri özellikle Kafkasya bölgesinde yapılan, bugün ise Avrupa ve Amerika ülkelerinde ticari amaçla üretilen süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla elde edilen köpüklü, koyu kıvamlı (yoğurt kıvamında), hafif ekşimsi bir Türk içeceğidir. Bol miktarda kalsiyum, fosfat içermektedir ancak pH’sı 5’in altındadır.29 Mart 2020 dentalisGenel
  • Sütün yapısında Ca ve P miktarı yüksektir. Bu yüzden HAP’a oranla bu iyonlara daha doygundur. Sütten plak sıvısına geçen Ca ve P iyonları remineralizasyonu teşvik eder (Levine, 2001).
  • Kazein partikülleri kararlı yapıdaki Ca-P komplekslerinin oluşumunu sağlar (Jenkins ve Ferguson, 1966).
  • Süt kalsiyum, fosfor, yağ, vitaminler ve kazein gibi çürük önleyici bileşenlerin yanı sıra, %5 oranında laktoz da içerir. Ancak, sütteki Ca ve P düzeyi laktozun oluşturduğu asitleri tamponlamak için yeterlidir (Reynolds ve Johnson, 1981).
  • Diş yüzeyine tutunan süt proteinleri koruyucu bir tabaka oluşturarak demineralizasyonu önler (Levine, 2001).

 

WHO’nun 2003 yılında yayımladığı diyet raporunda dişler için yaralı bir içecek olarak gösterilmiştir. Anne sütünün bir çok olumlu özelliği gibi diş çürüklerini azaltma üzerine de olumlu etkileri bulunmaktadır.